Næringsmiddelrenhold 

Hva er Næringsmiddelrenhold


Næringsmiddelrenhold er omfattende og krever mye forberedelse og planlegging før vi starter hos en ny kunde.
Begrepet næringsmiddelrenhold blir brukt hvor det blir produsert ” matprodukter av alle slag” det vil si – næringsmiddelbedrifter.

Næringsmiddelrenhold omfattes av strenge krav til utførelse og dokumentasjon.
Renholdsplaner blir utarbeidet for hvert anlegg og blir brukt som dokumentasjon ovenfor kontrollmyndigheter og våre kunder.    
                                                                                                      
Det blir jevnlig tatt bakterieprøver av produksjonen og utstyret for å overvåke vekst av eventuelle bakteriekolonier.
Prøvene vil i tillegg bekrefte at renholdet holder avtalt standard/kvalitet.

Renholdet blir utført av personell som har gjennomgått kurs i næringsmiddelrenhold og hygiene, dette er et krav til alt vårt renholds personell.

Alle renholdere gjøres kjent med håndtering og omgang med kjemikalier, arbeidsteknikker, bruk av utstyr og prosedyrer.
 

Opplæring


Som et ledd i opplæringen blir det utført arbeidstrening på hver enkelt maskin på anleggene.

For å kunne komme til områder som ikke kan rengjøres på vanlig måte, må enkelte maskiner demonteres. Rengjøringspersonellet vil ved å demontere maskinene få god kjennskap til oppbygging og virkemåte som igjen vil bidra til å forbygge avvik og uhell.

Etterkontroll er viktig, for eksempel kan en liten kjøtt bit som ikke er blitt fjernet under renholdet forårsake store forekomster av bakterier, og kan i verste tilfelle føre til at bakterie innholdet blir så høyt at det som er produsert må kastes.

Etterkontrollen skal utføres i henhold til renholdsplanene hvor hvert enkelt område blir gjennomgått del for del.  

Bilder er et av våre viktigste verktøy i opplæring av renholdere.

Vi tar mange bilder av produksjonsanleggene. Bildene brukes til å lage arbeidsmanualer og renholdsplaner. Disse blir også brukt som dokumentasjon ovenfor våre kunder.

Når vi bruker bilder og manualer på denne måten oppnår vi:
  • Kortere opplærings tid
  • Mindre avvik
  • Større oversikt
  • Bedre sikkerhet
Kommunikasjonen mellom oss og våre kunder blir mye enklere når vi nøyaktig kan påvise områder som krever ekstra oppmerksomhet.
 

Gjennomføring


Når vi skal utføre renholdet krever det et godt overblikk, kjennskap til maskinene og områdene som skal rengjøres.

Renholdet består av å fjerne alt avfall, for deretter å kunne ta i bruk kjemi som skal bryte ned fett og proteiner.
Desinfiseringen er det siste trinnet i renholdet, og vil eliminere å forebygge oppblomstring av bakterier.

Grovrengjøringen er første del, alle områder inkl. maskiner MÅ å være rengjorte før det kan påføres kjemi (skum), kombinert med temperert vann som vil bryte ned fettet.
Kjemien vil ikke trenge igjennom flater med skitt og dermed vil heller ikke desinfeksjonen få noen effekt.

Under grovspylingen må vi finne frem til områder som ligger på de mest utenkelige plasser, ”å ligge på ryggen” er ikke et ukjent begrep.

Renholdet krever at alle må hele tiden å være våkne for skarpe kanter og maskiner som er i gang.
Enkelte maskiner må startes under spylingen for å nå alle flater, spesielt transportbelter og transportbånd.

Renholdet i anleggene er ikke bare maskiner, vi rengjør alt som finnes i produksjons områder, kasser – kar – porter gulv – rister i gulv o.s.v, o.s.v.

En grundig opplæring er garantien for at sikkerheten blir ivaretatt. Som tidligere nevnt blir hver enkelt medarbeider drillet på alle viktige områder som maskin og kjemilære samt bruk av kommunikasjons utstyr.
Når noen starter opp maskiner eller transportbelter, blir dette meldt fra til alle som befinner seg i området.
Fylling/bruk av kjemi blir utført med godkjent verneutstyr.
 

Hygiene


God hygiene er en forutsetning for å vinne kampen mot bakterier for alle som skal inn i produksjonslokalene.
Det er strenge regler for å få adgang, skifte av klær skal forgå i egne garderober og i sluser hvor en tar på seg arbeids tøy og fottøy.
Hodeplagg skal benyttes.
Besøkende må bruke overtrekks dresser for klær, sko og hode.

God håndvask er et must, hendene våre kan være rene bakteriebombene.