ETABLERINGEN AV BLAST-IT VEST AS

Av: Ommund Skaar - 27.01.2014

Vi ble klar over tidlig på sommeren 2013 at rengjøring ved hjelp av tørris kunne ha et potensiale for utvikling.
Skal vi som firma kunne komme oss videre gjelder det å følge med på det som rører seg, og vi bestemte oss derfor å finne ut mer om tørrisrengjøring og andre muligheter for bruk av tørris.
 
Vi har bla store aktører innen kjøttforedling som kunder. Her har vi personell i produksjonen og innen renhold og næringsmiddelrenhold som omfatter kontorer og fabrikklokaler.
Disse hadde også fanget opp hvilke muligheter tørris kunne ha som rengjøringsmedium. De var på let etter metoder som kunne redusere rengjøringskostnadene og bruken av kjemi.
Kjemien som brukes i rengjøringen skal drepe alle bakterier, men en lite gunstig effekt er at den også dreper bakteriene som brukes i renseanleggene.
Ved å bruke tørris som rengjørings medium så vi at vi kunne tilby et enda bedre produkt til våre kunder innen næringsmiddelproduksjon.
Tørrisblåsing er en meget skånsom metode mot sårbar elektronikk og den virker desinfiserende på grunn av den lave temperaturen. Det er ikke en bakterie som overlever minus 78 grader.
Metoden kan brukes til rengjøring av sikringsskap, elektroniske komponenter mm uten å kutte strømmen.
Denne effekten kommer fordi tørrisen går rett over i gassform når den «tiner» og er en «tørr» rengjøringsmetode.
Rengjøring med tørris har mange andre bruksområder enn bare innen næringsmiddel,  for eksempel i ventilasjonsanlegg. Her er det ikke nødvendig med kostbar demontering, og siden tørris har stor slagkraft og 0% fuktighet blir det ikke noe søl. Bare belegget som blåses bort må fjernes.
 
Sommerferien er en stille periode og vi benyttet ledige stunder til å søke på nettet etter leverandører
av utsyr og informasjon om hva tørris kunne brukes til.
Det ligger jo en del søppel på nettet, men også mye nyttig informasjon.
Etter en del leting og evaluering av de forskjellige alternativene var det ingen tvil – her var det et potensiale som vi ikke kunne la gå i fra oss.
Etter det vi også kunne finne ut var det få firma her i landet som kunne tilby dette produktet. De fleste vi fant var små eller de hadde ikke lagt tilstrekkelige resurser i satsingen.
 
Vi leste tester og så godt som all informasjon vi kunne finne om leverandører og hvilket utstyr som var det beste.
Til slutt bestemte vi oss for å kontakte Cold Jet i USA for om mulig få en avtale om kjøp av det utstyret vi trengte for å komme i gang.
Det viste seg at de hadde Blast-It Lillestrøm som deres forhandler i Norge og vi ble sent videre dit.
Her fikk vi kontakt med Finn Arne Andresen som er daglig leder i Blast-It Lillestrøm og det viste seg at han er den som har drevet lengst i Norge med tørrisblåsing og visste virkelig hva det gikk i.
Vi fikk mange gode råd og tanken meldte seg forholdsvis raskt hos oss om hvordan vi skulle sikre oss
hans kompetanse.
 
       Dette er en tørrisblåser for presisjonsblåsing.
 Farrow sand/vannblåser
 
Vi hadde jevnlig kontakt med Finn Arne utover høsten. Han var en resursperson for oss og var til god hjelp i planleggingen av vår oppstart.
Etter hvert ble det klart at dersom vi kunne få til et tett samarbeide ville dette være fordelaktig for begge parter.
Når Blast-It Vestlandet ble etablert som et datterselskap i Lino Solutions AS i desember 2013 gikk Blast-It Vestlandet inn med eierinteresser i Blast-It Lillestrøm.
Blast-It Lillestr. har også eierinteresser i Blast-It Vestl.
Ved å gjøre det på denne måten fikk vi tilgang på Finn Arnes kompetanse og vi kunne redusere kostnadene i våre to firma ved å låne utstyr av hverandre.
 
I skrivende stund jan. 2014 må vi si at responsen i markedet har vært meget god, vi må faktisk holde litt igjen.
Vi har hatt flere jobber allerede og mange demoer.
For å kunne tilby et komplett rengjøringsprodukt siden rengjøring med tørris har noen begrensninger
tilbyr vi også blåsing med sand og vann etter Farrow metoden.
Her brukes det miljøvennlig Olivin sand i kombinasjon med vann. Det blir ikke avfall som krever spesialbehandling og deponering. Det må kun tas hensyn til belegget som fjernes.

 Farrow sand/vannblåser
Dette er en tørrisblåser for presisjonsblåsing.
Tørris har også andre anvendelses måter.
Fraktkostnadene er høye og det kan spares mye vekt ved bruk av tørris som kjølemedium.
Rask nedkjøling i matvareproduksjonen.
 
For at vi skal ha enkel tilgang på tørris til eget bruk og også kunne tilby is for salg etablerer vi nå eget produksjonsanlegg for tørris ved vårt anlegg i Egersund.
Dette ventes ferdig februar / mars i år.