PONTONGER ARTIC SEAWORKS

Av: Ommund Skaar - 10.01.2014

Før jul 2013 fikk en forespørsel om vi kunne gjøre en jobb for Artic SeaWorks, vi måtte ta en tur i tenkeboksen. Det var jo snart jul og nytt år med folk på fri, i tillegg stopper Norge nesten opp pga at mange bedrifter stenger.
Dette var en stor jobb for oss, men vi trengte ikke lange tenkepausen før vi sa til oss selv – yess, dette skal vi få til.

Artic SeaWorks er et firma som tilbyr sjørelaterte tjenester til Kystverket, oljeindustri, energiselskaper mm og er hjemmehørende i Hammerfest. http://arcticseaworks.no/  
Artic SeaWorks har «lektere» som er basert på moduler (pongtonger) som kan skrus sammen til flytende arbeids plattformer. På lekterne kan det være forskjellig utsyr som trengs for å gjøre en jobb feks. gravemaskin, boenheter mm.


 
Jobben vi skulle gjøre var å male og påføre bunnstoff på alle pongtongene 22 stk, lengde 12 og 6m, ca 1440 m2 i areal.
Maling av så store enheter er ingen enkel jobb på denne årstiden. For å få et godt resultat må det være tørt og riktig temperatur slik at tørking og herding av malingen blir optimal.


 
Vi rigget oss til med et stort «telt» ved hjelp av deler som egentlig er ment til å bygge stilas med og kledte dette med krympeplast. (Se egen presentasjon om plasten)
Her fikk vi det tørt og kunne kjøre på med varme for å få riktig temperatur.
Pongtongene ble heist inn og ut gjennom taket ved hjelp av mobilkran. For å få til dette ble det skåret hull i plasten på taket. Taket ble tettet igjen etter heisingen ved å legge på ny plast og «sveise» den sammen ved hjelp av varme.
I tillegg måtte alle pongtongene snus med bunnen opp for å komme til alle sidene.


 
Pongtongene var fulle av groe og rur, en del rust og løs maling som måtte fjernes.
Vi prøvde først med høytrykks vasker med dårlig resultat.
Blast-It AS er et firma i Lino Solutions AS som tilbyr rengjøring ved hjelp av tørris og andre blåsemetoder. Etter at vi gikk på med tørrisblåsing og Farrow metoden gikk arbeidet fort framover.
Tørrisblåsing er nesten det samme som sandblåsing, men blåsemediet er tørris.
Farrow metoden er blåsing med vann og Olivin sand.
Begge metodene er miljøvennlige og etterlater ikke avfall som må spesialbehandles.


 
Når pongtongene var ferdig rengjorte og frie for rust var det klart for priming, maling med svart maling og påføring av rødt bunnstoff.
Deretter var det heising ut av teltet og snuing av pongtongene før sjøsetting.
Heising ut og inn av teltet måtte foretas i flere omganger siden dette kunne romme 5 pongtonger om gangen.

 
Med det været vi hadde med til tider storm og regn i bøtter og spann må vi si at denne jobben gikk kjempefint.
Vi er glade for at Artic SeaWorks er fornøyd med vel utført jobb noe som selvfølgelig er det viktigste for oss.
Teknisk:
Medgått tid: Ca 5 uker
Behandlet areal: 1440 m2
Tørris: Ca 700 kg
Olivin sand: Ca 4000 kg
Farrow maskinen bruker ca 30 kg sand pr time ved 3,5 bar.
Tørrismaskinen bruker ca 20-30 kg pr time alt etter metode og innstilling.
Det er ikke produsert avfall som krever deponering og behandling som spesialavfall.

Arbeidet ble utført på en slik måte at det ikke ble blåst forurensing inn i stålet.
Rur, groe og gammel maling ble fjernet lag for lag for å sikre god vedheft for ny primer, maling og bunnstoff.